Συνομιλήστε μαζί μας!

Το SOFT1 στην αγορά των προϊόντων αθλητικής διατροφής

  • Portfolio GuEnergyGreece
  • Portfolio GuEnergyGreece

Η εταιρεία GU ENERGY GREECE προσφέρει τα απολύτως ποιοτικότερα και ασφαλέστερα προϊόντα αθλητικής διατροφής που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της GU Energy Labs στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η εταιρία ΤΗΙRD WIND ΕΠΕ. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 και αποτέλεσε τον πρώτο αντιπρόσωπο της GU Energy Labs στην Ευρώπη και μόλις τον τρίτο παγκοσμίως.

Ζητήθηκε η οργάνωση της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης των εμπορικών και οικονομικών εργασιών, της λογιστικής παρακολούθησης, με ενημέρωση εισαγωγών – εξαγωγών αποθεμάτων με δυνατότητα πολλών διαφορετικών νομισμάτων. Μεσω της εφαρμογής Soft1 χρησιμοποιώντας τα module παρακολούθησης Χρηματικών Λογαριασμών και Τραπεζών, Λογιστικού Σχεδίου και Ισοτιμιών επιτεύχθηκε η παρακολούθηση της εµπορικής κίνησης. Η προχωρημένη λειτουργία ειδικών αναφορών που εφαρμόστηκε, βελτιστοποίησε τη συνολική εικόνα της εταιρείας συγκεκριμενοποιώντας τα αποτελέσματα και στοχεύοντας στην ουσιαστική διανομή.

Μηχανογράφηση ERP
Soft1
Νομίσματα - Ισοτιμίες
Reports
Visit